Become a better farmer

Patungkol

Ang Growhow ay nagbibigay sa atin ng mga impormasyon at gabay na naberipika upang ang ating mga magsasaka ay maging mas mahusay at kumita. Ang Growhow ay binuo at pinamamahalaan ng East-West Knowledge Transfer (EWS-KT) Foundation.
Gabay sa Pagtatanim
Libre at madaling gamitin na mga gabay para sa mga paraan paano ang pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay. Matatagpuan dito sa loob ang mga impormasyon ng tamang distansya ng bawat tanim, paglalagay ng abono, at pamamahala ng mga pesteng insekto at mga sakit. Magsimula na ngayon upang mas mapabuti ang ani.
Gabay sa Pagtatanim
Teknikal na Gabay
Teknikal na Gabay
Teknikal na Gabay
Alamin kung paano simulan ang perkpektong pagtatanim sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maganda at malusog na mga punla.