कीड आणि कीटक शीर्षक
टोमॅटो
 • उपलब्ध असल्यास, रोग प्रतिकारक बियाणांचा वापर करा.
 • जमीन चांगली तयार करणे आणि मातीचा सामू तपासणे.
 • मातीचा ओलावा टिकवून ठेवा आणि पाणथळ पणा टाळा.
 • रोग-मुक्त (प्रमाणित) बियाणे व रोपे वापरा.
 • मोकळी हवा आणि सूर्य प्रकाश मिळण्यासाठी योग्य अंतर ठेवा.
 • खते आणि कीटकनाशके योग्य प्रमाणात वापरा.
 • रोपांची अती छाटणी टाळा.
 • स्वच्छ उपकरणे वापरा.
 • संक्रमण व प्रसार टाळण्यासाठी, रोगट वनस्पती, जुनाट पिके आणि तण काढणे आवश्यक आहे.
 • पिकांचा फेरपालट किटक आणि रोगांच्या निर्मितीस प्रतिबंध करते आणि मातीची सुपीकता सुधारते.
 • Manage Disease
  किटक कामगंध सापळे वापरुन कीटकांचे नियंत्रण करा, परावर्तनशील आच्छादन किंवा कीटकनाशके फवारणी करा.
  क्रियाशील घटक कृतीचा प्रकार* मावा पांढरी माशी
  फिप्रोनील 2B
  लम्ब्डा-सायललोथ्रीन 3A
  डायनोटेफुराण 4A
  थायोमीथोक्झाम 4A
  अॅबमेक्टिन 6
  क्लोरोफेनापायर 13
  कारटाप हायड्रोक्लोराइड 14
  **प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी पर्यायी गटाचा वापर करा.
  tab-icon
  जीवणूजन्य मर
  tab-icon
  पाने पिवळे पडणे
  tab-icon
  पानांचा जांभळेपणा
  tab-icon
  थंड हवा आणि उच्च आद्रता
  tab-icon
  रासायनिक विषारीपणा
  tab-icon
  तडकणे/फुटणे
  tab-icon
  फळावरील आग्र भागातील सड
  tab-icon
  विषाणूजन्य रोग
  tab-icon
  टोमॅटोवरील विषाणूजन्य रोग
  tab-icon
  मुळावरील गाठी
  tab-icon
  करडा रंगाचे ठिबके
  tab-icon
  पानांवरील गाठी
  tab-icon
  भुरीरोग
  tab-icon
  पानांवरील ठिबके
  tab-icon
  फळावरील ठिबके
  tab-icon
  लवकर येणार करपा
  tab-icon
  सड
  tab-icon
  कुज
  tab-icon
  जीवणूजन्य ठिबके