วิธีจัดการศัตรูพืช
มะระ
  bitter-gourd veg-icons">
 • ใช้พันธุ์พืชต้านทาน (หากมี) 
 • เตรียมดินให้ดีและตรวจวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ของดินก่อน
 • รักษาความชื้นในดินให้พอดี ไม่มีน้ำขัง
 • ใช้เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
 • แบ่งระยะปลูกให้เหมาะสมเพื่อการระบายอากาศและการรับแสงแดดที่ดี
 • ใช้ปุ๋ยและสารเคมีกำจัดแมลงอย่างเหมาะสม 
 • หลีกเลี่ยงการตัดแต่งใบที่มากเกินไป
 • ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยสารฟอกขาว
 • กำจัดพืชที่ติดโรค, เศษซากพืชและวัชพืชออกจากแปลง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 • ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อป้องกันการสะสมของแมลงพาหะ, เชื้อโรคพืช และคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน
 • Manage Disease
  ควบคุมแมลงที่เป็นพาหะของโรค โดยการใช้ตาข่ายกันแมลง ฟิล์มคลุมดินสะท้อนแสง หรือ สเปรย์ฉีดฆ่าแมลง
  สารออกฤทธิ์ การแบ่งกลุ่มสารเคมีตามกลไกการออกฤทธิ์* เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว
  ฟิโพรนิล 2B
  แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน 3A
  ไดโนทีฟูแรน 4A
  ไธอะมีโทแซม 4A
  อะบาเม็กติน 6
  คลอร์ฟีนาเพอร์ 13
  คาร์แท็ป ไฮโดรคลอไรด์ 14
  **สลับกลุ่มสารเคมีเพื่อป้องกันการดื้อยา
  tab-icon
  โรคใบลีบเล็กแตกพุ่มฟอย
  tab-icon
  โรคราแป้ง
  tab-icon
  โรคเหี่ยวเหลือง
  tab-icon
  โรคใบจุดจากเซอร์คอสปอร่า
  tab-icon
  ใบไหม้ - เถาแตกยางไหล
  tab-icon
  โรคมะระบ้า